Oscars gate 40-42

Vi har startet arbeidene med riving av eksisterende og oppføring av ny garasje i Oscars gate 40-42