Majorstuveien 33

YT Entreprenør er i gang med å rehabilitere fasaden på Majorstuveien 33